Euskara

SVOk ez du komunki erabiltzen beste ordenarik, bitarten beste ordenak (SOVk, VSOk eta VOSk) bádute erabiltzen komunki SVO baina ez SOV (salbu, jakina, SOV)

 balbula 2021/01/23 - 00:00:00

Ez dago ezer propiorik an "baizik" pospositiboa respektu "baizik" prepositiboa

 balbula 2021/01/22 - 00:00:00

Soilik gerta liteké abruptoki, ez naturalki (izan ere, SVO sintaxiak ez dute erabiltzen SOV ordena alternatiboa)

 balbula 2021/01/21 - 00:00:00

Intralinguistikoki ere SVO estableagoa

Atzo komentatzen genuen nóla ordena sintaktiko gutxien-komunikatiboak (esan nahi baita, gutxien komunikatiboak azpi baldintza exigente-orokorrak : OSV, OVS) báduten egun tendentzia argia ki agertu an espazio txikiak eta erlatiboki isolatuak, eta nóla SOV ere agertzen den an halako espazioak erlatiboki gehiago-ze SVO . Eta gauza da ze intralinguistikoki ere aurkitzen dugu ber joera alde SVO . Honela mintzo ginen buruz puntu hau an gure "Hizkuntza bere osotasunean" (2017:295): Bai, Steele-k (1978) aztertu zituén hizkuntzen barneko ordenamendu alternatibo posibleak , eta aurkitu zuen ze SVO hizkuntzak " in general, have no common alternate orders at all " , esan nahi baita ze sintaxi horiek, oro har, oso egonkorrak izaten dira an erabilera e SVO ordena, bitartean-ze adibidez SOV hizkuntzen erdiak erabiltzen zutén SVO ordena ere , nola Bingfu Lu-k gogoratzen zigun hemen : Esan nahi baita ze kontua ez da soilik ze hizkuntzak nagusiki jotzen dute ki SVO aski naturalki noiz ez den existitzen kontaktu edo bestelako presio berezirik, baizik-ere-ze hizkuntzen barruan ere, intralinguistikoki , SVO ordena da askoz estableagoa (dú izaten alternantzia gutxiago ) ezen SOV (zeinen hizkuntzen erdiak ametitzen baitute SVO ere). Berriro ere, báda joera bat apuntatuz ki SVO .  balbula 2021/01/20 - 00:00:00

Acorduz kin Xabier Amuritza

 referentziak 2021/01/20 - 00:00:00

Finean, alde horretatik ere, SVO < SOV < OVS ≈ OSV

 balbula 2021/01/19 - 00:00:00

Atzecoz aurrera ala aurrecoz atzera

 referentziak 2021/01/19 - 00:00:00

OSV ordenan ere, berdin nola an OVS, soilik 'small language families'

Azken sarreretan aipatu dugu datu bat ga Dryer (2011) buruz SOV : The distribution of SOV versus SVO in the world is quite striking in that although the two orders are about equally common , SOV is much more common in small language families , suggesting that there was a time a few thousand years ago when SOV was by far the most common word order in the world . [ Dryer, 2011 ] Era berean, atzo ikusten genuen nóla berezitasun hori dá areagotzen an OVS , zeren azken ordena hori soilik agertzen da an " small language families ", oso lokalizatuak geografikoki . Eta gaur antzekoa esan behar dugu buruz OSV , zein, arauz Dryer-en WALS datu-basea, soilik da nagusi, gaur egun, an 4 hizkuntza : lauak ere hiztun gutxikoak (Kxoe: 8000 hiztun, Nadeb: 370 hiztun, Tobati: 100 hiztun, Wik Ngathana: 3 hiztun) eta ondo lokalizatuak geografikoki an bizi-baldintza prokliveak ki isolamendua , nola diren Afrikako area menditsuak, Amazonia edo Indonesiako Papua. Har daigun lehenegoa eta handiena: Kxoe hizkuntza, eta konsulta daigun Wikipedia: Hasta la década de 1970, la población de habla khwe vivía en áreas inaccesibles para la mayoría de los occide ntales en partes remotas de Namibia, Angola, Zambia, Botswana y Sudáfrica. [ Wikipedia] Bai, OSV ordena honetan ere , berdin nola an OVS, soilik " small language families ".  balbula 2021/01/18 - 00:00:00

OVS sintaxiak ez dira soilik 'much more common' an 'small language families', baizik-ze soilik ematen dira an 'small language families'

 balbula 2021/01/17 - 00:00:00

Nic ez dut dudaric, ¿zuec?

 referentziak 2021/01/17 - 00:00:00

Lehmann (1992): 'Apparently, the basis for the shift is ease in understanding.'

 balbula 2021/01/16 - 00:00:00

Passable baina ez asqui effectivo horregatio

 referentziak 2021/01/16 - 00:00:00

Dryer (2011): '..., SOV is much more common in small language families, suggesting that there was a time a few thousand years ago when SOV was by far the most common word order in the world.'

Atzo Newmeyer-ek aipatzen zuén Dryer, zein den akaso munduko tipologistarik zailduena, eta gaur fijatuko gara an ondorengo argudioa ti Dryer bera, non kontrajartzen dira datu estatikoak (" although the two orders are about equally common ") eta bestelako datu kualitatiboak , nondik segituko dirén ondorio dinamikoak respektu evoluzioa e sintaxia an munduko hizkuntzak. Ikus daigun Dryer (2011) : The distribution of SOV versus SVO in the world is quite striking in that although the two orders are about equally common , SOV is much more common in small language families , suggesting that there was a time a few thousand years ago when SOV was by far the most common word order in the world . [ Dryer, 2011 ] Nahizta, jakina, ezin dugun jakin ziurtasunez nolákoa izan den munduko sintaxien historia zehatza eta osoa , evidentziak apuntatzen du ki SOV ordena nola oso-oso zabaldua an garai zaharrak .  balbula 2021/01/15 - 00:00:00

Trampolin informativoa prest aurretiaz tzat iracurlea

 referentziak 2021/01/14 - 00:00:00

Newmeyer (1998): 'I have seen it claimed in a variety of places that attested (or uncontroversially reconstructed) word order changes from OV to VO are far more common than those from VO to OV.'

 balbula 2021/01/14 - 00:00:00

Bingfu Lu (1998): "In short, the drift from OV to VO is motivated by the processing ease."

 balbula 2021/01/13 - 00:00:00

Evoluzio sintaktikoa dú bilatzen optimizazio (edo maximizazio) komunikatiboa

 balbula 2021/01/12 - 00:00:00

Ulertzen al da hobeto mezua?

 referentziak 2021/01/11 - 00:00:00

Gibson et al. (2012): 'Our approach follows directly from the hypothesis that language approximates an optimal code for human communication, ...'

 balbula 2021/01/11 - 00:00:00

Mendigatxaren ‘uskarazko’ gutunak berrargitaratu eta Bidankozeko herritarrei bidali dizkiete | Angelu itsua

Neguarekin batera, Bidankozeko herritarrek opari bitxi bat jaso dute postontzian. Mariano Mendigatxak eta Resurrección María de Azkuek XX. mende hasieran trukatu zuten korrespondentziarekin osaturiko liburua. Mendigatxak (Bidankoze, 1832-1918) Erronkariko euskararen galera bere haragitan bizi izan zuen, eta garaiko hizkuntzalariekin lan Jarraitu irakurtzen  FiloBlogia 2021/01/10 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz