Euskara

Zergátik aldatzen duté puntuazio originala?

 balbula 2020/08/08 - 00:00:00

Perpaus erlatibo murriztailea, kin 'zein' gehi '-la'

 balbula 2020/08/07 - 00:00:00

Beriain (1621): ...ceñes ... estalcencisquiotela beguiak,...

Atzoko sarreran genuen komentatzen nóla Beriain abadearen idazki batean agertzen zitzaigún perpaus erlatibo bat zeinen aditza ontzen baitzen kin " -la " atzizkia, ordezta gehienetan emandako " bait- " prefijo subordinatzailea. Beriainek zorionez idatzia zuén beste obra bat (1621), titulatzén " Trataçenda nola ençun vearden Meza ", non aurkitzen dugú beste ale hau: Hor ikusi ahal dugunez: ..., onec adicera ematendigu veloa ceñes soldadoec passiosco gauhean Iesu Christos escarnio,eta burla eguiten çutela estalcencisquiotela beguiak,... non berriro aurkitzen dugu a estrukturá " zein + -la ".  balbula 2020/08/06 - 00:00:00

Lourdes Oñederra: “Ahoskera ezin da gramatika edo hiztegia bezala ikasi” – Euskaltzaindia

- Euskaltzaindiko Ahoskera Batzordeak Euskaraz ahoskatzen ikasi eta irakasteko ikastaroa antolatu du. Irailaren 18an egingo da, Akademiaren Donostiako ordezkaritzan, goizez, eta ikastaroaren alderdi praktikoak duen garrantziagatik, 12 ikasle baino ez dira hartuko. Lourdes Oñederra euskaltzain osoak eta Julia Jarraitu irakurtzen The post Lourdes Oñederra: “Ahoskera ezin da gramatika edo hiztegia bezala ikasi” Euskaltzaindia appeared first on FiloBlogia .  FiloBlogia 2020/08/06 - 00:00:00

Perpaus erlatiboa bidéz 'zein + -la'

 balbula 2020/08/05 - 00:00:00

Erabilera fosildua: 'Jaincoac digula egun on!'

 balbula 2020/08/04 - 00:00:00

Beriain (1626): 'digula' ez-laguntzailea

 balbula 2020/08/03 - 00:00:00

'baldin' baliabide burulehena datór ti perpaus konprimitu bat

 balbula 2020/08/02 - 00:00:00

Tradizio flexiblea: 'baldinba' kondizional postpositiboa

 balbula 2020/08/01 - 00:00:00

Mesedez, ez dezatela har horrenbeste lan!

 balbula 2020/07/31 - 00:00:00

Garaia da ...

 referentziak 2020/07/31 - 00:00:00

"afin + aditz subjuntiboa (...hauek teoria mailan ere aipatzen dira, eta hori bai ezin dugula kenduarazi, baina bai euskararen erabilera arruntean)

 balbula 2020/07/30 - 00:00:00

Zinez beharko al ditugu 100 urte arrenda ulertú 'noiz + aditza'? Iruditzen zait penagarria

 balbula 2020/07/29 - 00:00:00

'Egungo Hiztegia eta Gramatika' izan ahal dirá oso pobretzaileak eta kaltegarriak, eta hori ez da bidea, baizik kontrako bidea

 balbula 2020/07/28 - 00:00:00

Eta, gainera, aipatzen duté tradizioa

 balbula 2020/07/27 - 00:00:00

Askoz errazagoa da: zuzentzaileek zuzendu behar dituzté erroreak

 balbula 2020/07/26 - 00:00:00

EHUko zuzentzaileek: '..., buruazkenak bai duen urrutiratzen bitartean'

Atzoko sarreran genuén nabarmentzen a antzekotasun funtzionala arten: 1.: " baldin " kondizionala , zeintan, interes argitzaile-erraztaileaz gainera (Altube, 1954), Altubek azpimarratu zuén interes expresiboa ere (Altube, 1929:193): Aún se acentúa más el caracter hipotético de las oraciones colocando al principio de ellas el morfema precitado: — Baldin aguro ez ba zatoze — Baldin euskera bizitzen ez pa da (Altube, 1929:193) eta 2.: " afin " edo " te " finalak , zeintan, antzera, azpimarra genezake ber interes argitzaile-erraztaile-expresiboa . Baliabide burulehenek , oro har, hobeki estrukturatzen duté diskursoa hala-emanez jarraitutasun handiagoa, zeinda gero emanen ditú aukera expresibo-intonatiboa zabalagoak . Jakina, efektu guzti horiek pilatzen doaz baliabidez baliabide , estrukturaz estruktura areanda sortú efektu diferentzial hain handia ze ailegatzen da ki baldintzatu kultura osoa . Eta antzera gertatzen da kin, adibidez, " bitartean eta ", " bitarten-ze ", " bitartenda " edo " bitarten " soila, zeinen arteko lehenengoa aipatzen da an artikuluko ohar linguistikoa (ikus hemen ) nahiz gero ez agertu an textua justuki zeren zuzentzaileek kenduarazi dute haren erabilera bakarra . Ikus zértan zen erabilera hori: Datu horiek bat datoz gure azalpen sintaktiko-espresiboarekin zeren errekurtsio burulehenak ez du urrutiratzen hitz gako espresiboa bukaeratik bitartean eta buruazkenak bai duen urrutiratzen, horrela zapuztuz irainaren indarra, eta gutxiagotuz bere erabilera. [Jatorrizko textua] Hor nik nahiago nuen adibidez: Datu horiek bat datoz gure azalpen sintaktiko-espresiboarekin zeren errekurtsio burulehenak ez du urrutiratzen hitz gako espresiboa bukaeratik bitarten-ze buruazkenak bai duen urrutiratzen, horrela zapuztuz irainaren indarra, eta gutxiagotuz bere erabilera. baina Joanes Urkijok erabili zuén justuki " bitartean eta " (1985, ikus hemen ) eta, oharrean esan lez, mugatu behar nintzen ki erabilera zehatz hori . Edonola ere, berdin izanen zen, izan ere EHUko zuzentzaileek berdin pasatuko zutén euren galbahea : Datu horiek bat datoz gure azalpen sintaktiko-espresiboarekin zeren errekurtsio burulehenak ez du urrutiratzen hitz gako espresiboa bukaeratik , buruazkenak bai duen urrutiratzen bitartean , horrela zapuztuz irainaren indarra, eta gutxiagotuz bere erabilera. [Textu zuzendua eta finala ]  balbula 2020/07/25 - 00:00:00

Berdin-berdin nola 'baldin...' edo 'baldinda...' edo 'baldin-eta...' an perpaus kondizionalak

 balbula 2020/07/24 - 00:00:00

'noiz itzultzen' dá diskursiboagoa ze "itzultzean"

 balbula 2020/07/24 - 00:00:00

Hizteguietatic rebote desegoquiac

 referentziak 2020/07/24 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz