Euskara

Datorren ostiralean 20:00etan Physis VS Nomos Müllerenean!

 Berbaizu euskara elkartea 2019/11/11 - 14:23:02

Euskara hutsa. Beti ere, aukeran.

 balbula 2019/11/11 - 13:41:03

Segun suertatú itsasgora... edo itsasbehera.

 balbula 2019/11/11 - 13:41:03

Antidiskursoa, eta ondo reala

 balbula 2019/11/11 - 13:41:03

Saiatuz irabazten mundu oso bat komunikazio: horixe da kuestioa eta abiapuntu egokia

 balbula 2019/11/11 - 13:41:03

"yago amore" eta "iragazvide yago" an ber parrafoa: euskara hutsa

Atzokoan genioenez, irabazi daiteke eta, ondo bidean , irabazi beharko litzake hóri mundu borobil eta osoa hen posibilitate informativo-expresivo ondo gozagarriak zein derivatzén ganik erabilera hen aukera sintaktiko burulehen funtzional eta efektivoak . Zeren, genioenez, horixe da kuestioa , eta horixe abiapuntu eta ikuspuntua nondik jarri beharko ginake begira ki etorkizun sintaktikoa . Eta gauza da ze euskarak bádu tradizio luzea hen eredu bikoitzak edota zeharo desdoblatuak , non aukera prepositivoak eta postpositivoak elkarbizi izan diren naturalki. Puntu honetan gogoratu nahiko nuke a expresioa " yago zerga " = " zerga yago ", zein Gilenek zuen erabiltzen hemen (originalki hemen ), eta zein ez den baizik " gehio zerga " edo " gehiago zerga ", non vistan denez, " gehiago " konparativoa aurreratu zaio ki " zerga " referentea, justuki desdoblatuz a estruktura konparativoa nondik datorren. Eta gauza da ze estruktura desdoblatu hori jada izan da erabilia an luma eta ahoa hen Joakin Lizarraga (1748-1835), nork ez zuen erakutsi batere arazorik ki erabili molde prepositivoa zein postpositivoa noiz nahiago zuen: Bistan da, " yago amore " eta " iragazvide yago " an ber parrafoa: euskara hutsa .  balbula 2019/11/11 - 13:41:03

Enseatuz gustu differenteac

 referentziak 2019/11/11 - 12:14:03

Zembat da importante?

 referentziak 2019/11/11 - 12:14:03

Theoricoqui behintzat, zein ulertzen da hobeto?

 referentziak 2019/11/11 - 12:14:03

Lar luzea articulatu

 referentziak 2019/11/11 - 12:14:03

Eskatu Errigorako saskia eta Erriberako euskalgintzari lagundu!

Martxan da Errigora! Oraingoan hiru saski daude aukeran: zuria, beltza edota berdea. Aurten ere zure eskaera egin dezakezu Bebraizun azaroaren 20ra arte! Eskatu zurea/k eta eman bultzada Nafarroa Hegoaldeko euskalgintzari, elikagaiei eta auzolanari. #euskararipuzka Informazio gehiago: http://errigora.eus The post Eskatu Errigorako saskia eta Erriberako euskalgintzari lagundu! appeared first on Berbaizu euskara elkartea .  Berbaizu euskara elkartea 2019/11/06 - 18:16:02

Patxi Altuna: ...alde txiki bat besterik ez...

Herenegungo sarreran gogora ekartzen genituen ondorengo hitzak hen Patxi Altuna buruz erabilera ( prepositivoa edo postpositivoa ) hen estruktura konkretu bat (" merechian " = " beharrean " = " ordez "): " Bestez languiten ari denac, merechian Jincoa hetan onsa cerbutchatu ... " alegia, " zerbitzatu beharrean ". Tartasen pasartean ere ongi dator interpretazio hau, alde txiki bat besterik ez : Tartasek, Belapeyrek ez bezala, posposizio gisa darabilela. [Patxi Altuna an (in?) hitzaurrrea hen liburua (Mensajero, 1996) ganik Ivan deTartas titulatzén " Arima penitentaren occupatione devotac " (1672)] Bai,... ..., alde txiki bat besterik ez ... [Patxi Altuna] ...eta biak ere euskara hutsa .  balbula 2019/11/06 - 16:07:07

"merexian nik ere..." = "ordezta nik ere..."

Hona dakar kizu gu, edo dakargu ki zu , irakurle, Josu Lavinek aurreko sarreran aipatutako sarrera hen OEH buruz " merezian " estruktura, zein den berdin burulehen nola buruazken : MEREZIAN (Con part.). En vez de. Aita familiazkoak emaiten badu [...] bianda defendiaturik iatera bere [...] zerbutzarier [...], bekhatu mortal egiten du, zeren partizipant rendatzen baita haien bekhatian, harzatz hurak korrijitu merexian . Tt Arima 74. --Nork hausten dü manü haur? --Bestez langiten ari denak, merexian Jinkoa hetan onsa zerbütxatü . Bp I 110. Jinko salbazale huna, zoiñek hanbat maite ükhen benai [...], merexian nik ere ene aldian maite ükhen , ofensatu ükhen dit. Othoitz 20. Azken erabilera horren referentzia bibliografikoa dá: Othoitz: Othoitce eta cantica espiritualac Çubero Herrico . Pau, 1734 . Ikus ere beste erabilera hau an Edipa pastorala (Jean Mekol Garindaiñekoa, 1793 ): Eta troparen erdian çu ere hayeky, merechian bakia çuc amenx eçary . Ez dut aurkitu estruktura pre eta pospositivo hori an Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (ezta ere an Euskaltzaindiaren Hiztegia ).  balbula 2019/11/06 - 16:07:07

Zerrendatuz zenbait sarrera buruz zenbait estruktura burulehen

 balbula 2019/11/06 - 16:07:07

Finean, euskara hutsa

 balbula 2019/11/06 - 16:07:07

"merezian (eta)...." = "beharrean (eta)..." = "ordez (eta)..."

 balbula 2019/11/06 - 16:07:07

Traducitu ongui, erdisca, zelambait, ederqui, ...

 referentziak 2019/11/06 - 14:33:02

Zileguia, orthodoxoa eta ere hobea

 referentziak 2019/11/06 - 14:33:02

Azaroaren 15ean, 20:00etan: Physis VS Pelax Müllerenean

 Berbaizu euskara elkartea 2019/11/01 - 13:07:03

Aukera bikoitzak: "noiz.....-(e)nean"

Behin baino gehiagotan aipatu ditugu orriotan ⇶ estruktura sintaktiko bikoitzak , zein dirén, aldi berean, pre eta postpositivoak (" nahiz.......arren ", " zeren.......-lako ", " harik.......arte "), eta zeinen artean bereziki gogoratu nahiko genuké Altubek erabilitako " baizik eta.......baizik " garatzaile gogoangarri hura: - Altube (1950): beste harribitxi bat Alde horretatik, sarrera honetan soilik nahiko genuke apuntatú ondoko erabilera bikoitza ganik Eusebio Erkiaga (1912-1993): Noiz (Con -(e)nean ). An agiri ziran irakurleai egunerokoa bananduten asi baizen laster, noiz nasaien eta alaien egoa nean , aren eper-txuntxurrak sekulako miña artu eben. Erkiag BatB 61. [ OEH ] non gure " noiz... " prepositivoa dá juntatzen kin " ...-nean " postpositivoa ki eman beste estruktura bikoiztu bat zein den justuki an erdibidea arten buruazkentasuna eta burulehentasuna . Eta, esan gabe doa, aukeran .  balbula 2019/11/01 - 09:43:02

Nabigatu euskaraz