balbula

Aukerak, aukerak,... aukerak egón, bádaude. Eta mekanismoak ere (aditzean, sintaxian...)

Atzoko sarreran zioen Erramun Gerrikagoitiak: Lequeitioco euscaran ere esaten da " esan nau " ordezta " esan deust ". Era berean, Fernández/Rezak-ek (2010) dúte jasotzen an euren " Datibo osagarri bitxiak eta datiboaren lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean " (2010:118) nóla Lekeition ere entzun daitezke adibideak nola: Hau da: (Nik) zuri ikusi dizut ( nor-nork ) Aukerak, aukerak,... aukerak egón, bádaude . Eta mekanismoak ere ( aditzean , sintaxian ...).  2020/07/06 - 00:00:00

'd-' singularra -> 't-' plurala (dizut - tizut / digu - tigu)

 2020/07/06 - 00:00:00

'zuri ikusi zattut'... oiartzuar jatorren antzera

Zioen atzo Josu Lavinek: Eta osso orocortua da adin guztietaco ikasleengan Neuc/Nic çuRI maite çaitut erraitea. Behin baino gehiagotan esan dugunez, euskal aditza ibili ditú ia bide guztiak , eta hori ere bai . Ikus ondorengo adibideak an " Datibo osagarri bitxiak eta datiboharen lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean " (2010:127): Bai, ia bide guztiak eta denak ere bereak : ... oiartzuar jatorren antzera .  2020/07/05 - 00:00:00

Nik "zuri" eraman dizut (nor-nork): kasu datiboa eta ez absolutiboa

 2020/07/04 - 00:00:00

Lizasoko varietatea: "nor-nork" = "nor-nori-nork" singularra, aski orokorra an varietate osoa, eta gainera = "nor-nori-nork" plurala, salbuespenez, baina jasota dago

 2020/07/03 - 00:00:00

Existituko al da erabilerarik non adizki flexibo berbera erabiltzen den hala an "nor-nori-nork" singularra eta plurala, nola ere an "nor-nork" formak?

 2020/07/02 - 00:00:00

Aukeran eman behar dira berrikuntza linguistiko ustez funtzionalenak, eta erabilerak esanen

Aurreko sarreretan ikusi dugu nóla garai batean "* ezan/egin " aditzak bihurtu zirén laguntzaile , barné mekanismo sortzaile bat ze erabiltzen zituén aditz horien forma sintetikoak afinda sortú forma perifrastikoak . Honelaxe genioen herenegun : Gero, forma perifrastikoak sortzean, aditz horietako batzuk (artean aditz normalak) zíren bilakatuko laguntzaile , adibidez " egin " transitiboa, eta garatuko zirén formak nola: ekar egian ( indikatiboa : aoristoa = ekarri zuen ) ekar dagiket ( potentzial-futuroa ) ekar dagien ( subjuntiboa ) ekar egizu ( inperatiboa ) denak ere konpartituz ber forma : ber aditz-erroa eta ber laguntzailea , " egin ", nahiz izán semantikoki oso ezberdinak . Antzekoa esan daiteke respektu aditz intransitiboak kin "* edin " (" bilakatu ") eta " -te " morfema. Ikuspuntu sinkroniko batetik, egun, aoristoa desagertu da , eta baita gorago aipatutako " geroaldi arkaikoa " ere , gelditzen zaizkigularik soilik forma potentziala , subjuntiboa eta inperatiboa , zein, ez izanik indikatiboak , dúten konpartitzen zenbait ezaugarri semantiko ( ez-indikatibo ), zeini Josu Lavinek deituko lieke " ezaugarri subjuntiboak " (horra, kontu nominalista). [ Balbula, 2020 ] Gainera, eta erabiliz oso antzeko mekanismo sortzailea (baina orain kin "* edun / izan " laguntzaileak eta markatzaile aspektualak : " -tzen ", " -tu " edo " -ko "), joan zirén garatzen , gradualki , egungo adizki-sorta erabilienak (kasu horretan hartúz zenbait eredu eta, dirudienez, " -tu " markatzaile aspektuala ti latina). Orobat aipatu nahi genuke " ahal " modala, zein lehiatzen ari da kin potentzialak kin " -ke ", sintetikoagoak (ikus sarrera hau ). Eta gauza da ze, gaur egun ere, nahi dugularik minimotú aditzen luzera eta konplexitatea , adi egon beharko ginake ki edozein erabilera zein izan liteken interesgarri afinda lortu helburu funtzional hori , emanéz aukeran forma ustez funtzionalenak , hala aditzean nola sintaxian (arlo batean zein bestean, mekanismo eta erabilera interesgarriak egon, bádaude ). Eta erabilerak esanen .  2020/07/01 - 00:00:00

"ekar ezazu/egizu" inperatibo orokorra sortu bide zén erabilíz ber mekanismo analitikotzailea zein erabili zen an aoristoa, potentziala edo subjuntiboa, baina independenteki (ez datoz batzuk ti besteak)

 2020/06/30 - 00:00:00

Aoristoak argiki erakusten du ze ez dago ezer berez subjuntiborik an "egin/*ezan/*edin" aditz laguntzaileak

 2020/06/29 - 00:00:00

"ikus dezaket" forma ez bide da oinarritzen an subjuntiboa

 2020/06/28 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz