balbula

Komentatuz Euskaltzaindia-k (2011) emandako azentuak an SOV: "Patxík esnéa edan dù." (enfatikoa, Euskaltzaindia, 2011) versus "Patxìk ESNÉA edan du."

 2024/07/13 - 00:00:00

Eta bi aukera postverbalei (SVO kin O neutroa edo enfatikoa) gehitu behar dizkiegu bi aukera preverbalak (SOV kin O neutroa edo enfatikoa)

 2024/07/12 - 00:00:00

Eta atzokoaren versio neutroa: "Patxìk edan dù esnéa." (aúrka "Patxìk edan dù ESNÉA" enfatikoa)

 2024/07/11 - 00:00:00

Oinarrian gauza bera zein Euskaltzaindia (2011), baina notazioan ezbérdinduz azentu printzipala eta besteak (Patxìk edan dù ESNÉA.)

 2024/07/10 - 00:00:00

Beraz, esaldiko beste azentu guztiak ("main stress" ez direnak) izanen dirá sekundarioak, gutxio indartsuak

 2024/07/09 - 00:00:00

Esaldi (sintaktikoki eta prosodikoki) neutro baten azentu neutroak adierazten dú "the main stress"

 2024/07/08 - 00:00:00

Eta errepikatzen da patroi interpretatiboa ere (alegia, foku zabaleko aukera interpretatibo horiek)

 2024/07/07 - 00:00:00

Gakoa da ze azentu neutroa (edo, bere kasuan, hanpatua) jartzen dá gain "bi seme", preverbalki an SOV eta postverbalki an SVO

Mintzo ginen atzo burúz bi patroi intonatibo neutro (edo hanpatu ) aráuz esaldiko ordena neutroa izán SOV edo SVO , aipátuz Patxi Goenaga-ren adibide hau: ...non autoreak [Patxi Goenaga-k] aurkezten dizkigún bi ordena eta bi patroi intonatibo ere : (16) Aita batek / zituen / bi seme (17) Aita batek / bi seme zituen eta non marra horiek ( / ) sugeritzen dizkiguté pausak, pausa fonikoak , zeinekin sortuko lirakén multzo foniko ondo banatuak : SVO ordenan 3 multzo, eta SOV ordenan 2 multzo (ikus sarrera hau burúz multzo fonikoak ). Gure ikuspegitik, ordea, esan behar dugu ze, nahizta pausa horiek guztiak egin ahal diren , ez direla inola ere beharrezkoak ki sortu esaldi neutroak. Izan ere, nahikoa da patroi intonatibo neutro egokia , non ez den behar pausa fonikorik, arrén lortu SVO neutroa edo SOV neutroa . Eta nolákoak izango liraké patroi intonatibo neutro horiek an SVO edo SOV ordenak (kin azentu neutroa an O )? Bihar saiatuko gara horretaz mintzatzen. Gakoa da ze, hala ordena batean nola bestean, azentu neutroa (edo, bere kasuan, hanpatua ) jartzen dá gain " bi seme ": Aita batek zituen bi seme . Aita batek bi seme zituen. Bi ordena neutro horietan azentu neutroa doá gain " bi seme ", preverbalki an SOV eta postverbalki an SVO . [2410] [ > > > ]  2024/07/06 - 00:00:00

Ez da behar pausa fonikorik arrén lortu SVO neutroa edo SOV neutroa: nahikoa da patroi intonatibo neutro egokia

 2024/07/05 - 00:00:00

Goenaga-k dioenez, ipuin-hasiera horretan (informazio guztia rhematikoa), badirudi ze, bi ordena horiek (SVO eta SOV) "zeharo baliokideak direla", modu batera ebakitzen baditugu behintzat

 2024/07/04 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz