balbula

Zenbat eta pospositiboki sintetikoagoa izan elementu sintaktiko bat, hainbat zailagoa bere dislokazio prepositiboa, logikoki

 2018/10/18 - 01:24:04

Erroteta: "... Nork uka liro hori?"

Xabier Errotetak dio noiz erantzuten ki nire aurreko arrapostu bat (ikus hemen eta baita adibidez hemen ere): Orobat diozu: “Baina, behin jakinda zer den, ez da dudarik eze "an" partikula izanen litzateke ikaragarri ona ki euskal diskursoa. Antzera nola "gain", "aurka", "alde", "arten", "zein", "zeren"...”. Eta bai! Hots, baldin bagenitu baliabide prepositivo anitz eskura, puskaz aisago eta oparoago kurriaraziko genituzke perpausak eta diskursoa euskaraz, ez dea hala? Prefosta! Nork uka liro hori? [ Xabier Erroteta ] Horra gakoa .  2018/10/18 - 01:24:04

Velcro-efektuaren sakoneko soluzioa dá sintaktikoa, eta baliabideak eskura izanez gero...

 2018/10/18 - 01:24:04

"in" preposizio latinoa ez da baizik "in" adverbio indoeuroparra preposizio bihurtuta

 2018/10/18 - 01:24:04

Mekanismo sintaktiko garatzaile propio bezain universalak

 2018/10/18 - 01:24:04

Nóla sortu zen "in" preposizioa, nondik etorriko ziren "in" edo "en". Eta antzera ere "an".

 2018/10/18 - 01:24:04

Beraz, finean, soilik erabili ahal dugu ezezko esaldietan? A ze desbidea!

Justuki publikatu berri nuelarik atzoko sarrera , zeinen atzeneko bi hitzak dirén gutxiago potentea , hara non ikusten dudan Luis Lauzirikaren ondorengo komentarioa ( hemen ): Possible izango da inoiz honelakoak erabiltzea euskaraz: - gutiegi effizientea. - oso guti radiactivoa. - gutiago zuria, gehiago zuria . [Luis Lauzirika] Eta gauza da ze posible... báda , izan ere Euskaltzaindiaren gramatikak, behin esanda ze: Arazoa, hortaz, aditzondo baten edo izenondo baten mailaz ari garenean sortzen da. Hemen desberdintasuna gehiagotasunezkoa dela besterik ezin esan daiteke. Horrela, * etxe bat bestea baino gutxiago garestia dela esatea debekatua badago, ... [Euskal Gramatika. Lehen Urratsak V, 274. or.] eta ikusiz nóla idazle zaharrek halako formak erabili izan dituzten, amaitzen du esanez, aski desgogara , eze: Dena dela, arazo honen aurrean gomendioren bat eman behar balitz, hau izango litzateke: modu guztiz mugatuan erabiltzea horrelako esamoldeak, zehaztasuna beste bideren batetik ezin salba badaiteke . [Euskal Gramatika. Lehen Urratsak V, 275. or.] Eta nire galdera da: zergatik horrela ebaki hegoak ki estruktura sintaktiko bat? Ez litzake askoz jarrera hobea estruktura uzteá hegaldi librean , hiztunei utziz erabaki dezaten, modu askoz askeagoan , nólatan eta zénbat alditan erabili behar den estruktura hori? Zein irizpide komunikatibo ari dira erabiltzen hor? Zergatik ibili beharko nintzake ni, edo beste edozein, murriztuz nire erabilera e-estruktura bat zein iruditzen baitzait hain beharrezkoa nola ondo ekarria ? Horrela, estruktura dá gelditzen desnormalizatua aurrez-eta egon dadin guztiz normalizatua . Zeren gauza da ze Orotariko Euskal Hiztegia n bázen estruktura hori normaltasunez jasoa , hainbesteko normaltasunez nola-ere jasotzen baitzen Azkueren iritzi personala gain halako erabilera bat: lo considera barbarismo : - (Con adj. o part.). Espiritua izanen duzu idekiago, gutiago nahasia eta freskoago . Phil 92. Beste hortz batzü gütiago xuriak . "Moins blanches". Arch Gram 144. Gutiago gizon bihurtu naiz . SP Imit I 20, 2. - ( En oraciones negativas , con adj. o predicado). No es menos. Azkue, que cita el ejemplo de He Phil , lo considera barbarismo . Ez naiz hargatik gutiago iustu . Ch III 30, 5. Bertze bat ez gutiago ederra . He Phil 60 . Neglijatzia ezta gutiago bekatu mortal . CatLan 4. Handia balinbazaitzu ere, ez da gutiago egia . Dv Lab 361 (v. tbn. ezta gutiago egia en Hb Egia 117, Jnn SBi 89, HU Zez 76s, JE Ber 66). v. tbn. Gutiago: Mih 105. Dh 112. JesBih 21s. Elsb Fram 176. Arb Igand 104. - (Precediendo al sust.). Gutiago bazka emanik ere, garbitik emanez . Dv Lab 119. Aita hemen baginu, gutiago oinhaze ginuke! Laph 200. Euskaltzaindiaren Hiztegi berrian aldiz, ikusi uste dudanez, Orotarikoa ren hiru erabilera horietatik soilik utzi digute justuki hori zein Azkuek konsideratzen zuen barbarismo (ezezko esaldietakoa), beste biak kendu, ebaki dituztelarik: - ( Ezezko esaldietan , izenondoaren ezkerrean). Beste bat, ez gutxiago ederra . Beraz, finean, soilik erabili ahal dugu ezezko esaldietan ? A ze desbidea !  2018/10/18 - 01:24:04

Bistakoak dira diferentziak

Atzoko " El Correo " egunkarian ahal dugu irakurri editorial bat dedikatua ki euskara batua (seguruena idatzia zatio norbait ondo lotua kin euskal kultura), zeinen hasiera eta bukaera diren hauek: El euskera comenzó a unificarse como lengua literaria hace 50 años, cuando Euskaltzaindia resolvió en Arantzazu que esa era la vía más segura para su pervivencia como referencia común de los vascohablantes ante un mundo que ya entonces se adivinaba global. Nada hubiera sido igual ni para el euskera ni para el desarrollo de una cultura compartida si la Real Academia de la Lengua Vasca se hubiese limitado a contemplar la situación precedente, deleitándose con la variedad dialectal como fuente indiscutible de riqueza lingüística y expresión de la diversidad. [...] El euskera batua fue una reclamación expresa de quienes a finales de los 60 del pasado siglo escribían en esa lengua siguiendo cánones de universalidad. Pero el logro no hubiera sido posible sin el magisterio indiscutido y, sobre todo, la claridad de ideas y el tesón de Koldo Mitxelena; de un sabio que pensaba en el país. " El Correo "-n ere, Isabel Ibáñez kazetariak dú sinatzen artikulu bat gain euskara batua, zeinen lehenengo paragrafoa doakizun jarraian: Sería interesante poder mirar por un agujero en el tiempo y en la pared para poder contemplar a los expertos de Euskaltzaindia discutiendo un proceso que había comenzado en 1918 con la propia constitución de la Academia de la Lengua Vasca: el de la unificación de los distintos dialectos del batua en uno solo, el batua, presentado al mundo hace justo 50 años. Como suele suceder en cualquier revisión de una lengua, aquellas sesiones, lejos de sucederse en aguas calmas, tuvieron lugar en medio de una tempestad provocada entre otras cosas por una letra, la "h", que lejos de quedarse muda -eso querían los puristas con su desaparición- aspiraba a sobrevivir, como sucedió. " Berria " egunkarian ere Garikoitz Goikoetxea kazetariak ber gaia erabiliko du an artikulu bat zeinen lehenengo bi paragrafoak diren hauek: Egindako bideari bai, baina batez ere etorkizunari erreparatu nahi izan diote Euskaltzaindiaren hamazazpigarren biltzarrean: euskara batuak zer erronka dituen. Euskara batuaren adierazpena sinatuta amaitu da Arantzazuko kongresua, eta etorkizunari begira jarri dira dokumentu horretan ere: transmisioari heldu diote. Kezka agertu dute euskara batuari buruz zabaltzen ari diren aurreiritzi ezkorrekin, eta estandarizazioak ekarritako aurrerabidea goraipatu dute: «Euskaldun oso izateko modua ekarri digu euskara batuak». Erronkatzat jarri dute sortutako oinarria belaunaldi berriei transmititzea: «Haiei dagokie eskuratu dieguna osatu, hobetu eta hurrengoei transmititzea». Hiru eguneko kongresua egin du Euskaltzaindiak Arantzazun. Oraintxe dira 50 urte 1968ko biltzarra egin zutela; euskara batuaren oinarria jartzeko bilkura nagusia izan zen. Horregatik bildu dira Arantzazun, 1968an bezala. Ekitaldia ixteko, familia argazkia egin zuten atzo; euskaltzainekin batera izan ziren erakundeetako eta euskalgintzako ordezkariak. Bistakoak dira diferentziak an fluentzia, aberastasuna, koherentzia sintaktiko-interpretatiboa, irekitasuna, eraginkortasuna... zeinen atzean dagó... sintaxi buruazken, gutxiago potentea .  2018/10/08 - 20:24:02

Itziar Ugarte: "Hitz guztiak dira garai batean sortuak,..."

Dio Itziar Ugarte kazetariak an bere artikulua titulatzén " «Eta hau nola esan?» " (ikus gaurko Berria ): Hitz guztiak dira garai batean sortuak , testuinguru baten oinordekoak. [Itziar Ugarte] Bai, existitu zen garai (eta testuinguru) bat non ez zen hitzik bat ere , eta handik hona hitz guztiak izan dirá noiz edo noiz sortuak, nola edo hala , halabeharrez. Zergatik ez genuke jarraitu behar sortzen hitzak ? Eta ber gauza gertatzen da kin estruktura eta baliabide sintaktikoak: denak ere izan direla noiz edo noiz sortuak, nola edo hala . Zergatik ez genuke jarraitu behar sortzen estruktura eta baliabide sintaktikoak ?  2018/10/08 - 03:02:05

"n gain r" ordezta "n, r-ren gainean"

 2018/10/08 - 03:02:05

Nabigatu euskaraz