referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Translationea tik euscara ki euscara hobea

Aurthengo udea nola aitzineco guehienac iragan dut Grecian non pasa ditut 2 hile eta erdi. Haraco cargamentua hen eroan beharreco liburuac Greciara han iracurtzeco eroan ditut besteac beste Basa liburua ganic Miren Amuriza. Halan han Grecian iracurri dudan lehen liburua izan da hori Basa delacoa uztailean baina berriro irailean han lengoela oraino nahi izan dut iracurri edo reiracurri liburua bigarrenez, astia bait nuen hortaraco. Beraz, 2 aldiz dut iracurria liburua. Ohartu naiz iraileco 2. iracurraldian ze liburuaren aitzinean dathor ondoco aiphu hau: - Beasaingo Udalak, CAF enpresak eta Elkar argitaletxeak antolaturiko XX. IGARTZA saria idazle gazteentzako bekaren irabazlea (Supposatu beharco da ze hori irabazlea da Miren Amuriza) Harturic hori goico mezua tchartzat informativoqui nic nahi izan dut antolatu bestela honelaxe - (Miren Amuriza) Irabazlea hen beka hen XX. IRAGARTZA saria tzat idazle gazteak antolatua ganik Beasaingo Udala, CAF enpresa eta Elkar argitaletxea. Iruditzen zait niri ze auquera berri hori izanic ere puxcat transgresorea respectuz egungo prosa da hobea eta ulergarriagoa. Ez al dira bilatu eta aurquitu behar bide berriac gainditzeco difficultate argi eta caltegarriac?  2019/09/19 - 21:39:07

Phrase comparativoac redactatzeco modu desegoquia

Nahi dugularic comparatu casuraco "polizia baten hitzak" eta "traumatologoaren azalpen zehatzenak" hori comparaquetá eguin ahal da modu bat baino guehiagotan non redactaturic modu desegoquian edo gutiago egoquian da esateraco hau ondocoa ... laster ikasi behar izan genuen kolpeak eta zauriak eta hausturak esplikatzeko sinesgarritasun handiagoa daukala polizia baten hitzak, epaitegian, traumatologoarenazalpen zehatzenak baino . (Koldo Izagirre) Ez ditugu nahi erabili redactatzeracoan recursoric onenac eta aitzitic bai tcharrerac edo behitzat tcharrac. Zergatic ez casuraco ... polizia baten hitzak ezi traumotologoaren azalpen zehatzenak  2019/06/26 - 06:55:07

Possibilitateac hor dagoz

 2019/06/26 - 06:55:07

Ez al da titular yago informativoa?

 2019/06/26 - 06:55:07

Paradigma mental hobeac edo praxis informativo effectivoagoac

 2019/06/13 - 06:56:06

Zeinak ... dakarren mesedea

 2019/06/13 - 06:56:06

Inventu negativoa

 2019/06/13 - 06:56:06

Ez dute nahi auquera effectivoena

 2019/06/07 - 06:54:08

EROSKIren euscara irreala

 2019/06/03 - 05:34:06

Differentequi eraiqui phrasea

Gara eguncarian (larumbata 25 maiatza 2019) eguin deraucote ki versolari eta idazle Miren Amuriza interview bat non an interview sarrerea dioen hac Ariane Kamio entrevistatzaileac darabilela baizic comparativoa honan ..., baina berea ez da landa giroko kontakizun bat, izateko modu zehatz baten jatorriari eta bere ondorioei erreparatzen dien obra baizik . Ostera interviewaren barruan berac Miren Amurizac ere erabilten du hori baizic comparativoa baina honelaxe Askotan ez da hainbeste zerbait gertatzen den ala ez, baizik zer da gertatzea? eta hemen ere Kontua ez da bortitza den ala ez den, baizik zergatik den. Beraz, ikusten ditugu bi modu differente erabilteco baizic comparatuvoa daudenac gu bakoitzaren escu auqueratzea forma bata edo bestea.  2019/06/03 - 05:34:06

Nabigatu euskaraz