referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Phrase bakarreco paragraphoa

Orain coronavirusaren aldicada hontan daucagu dembora guehiago iracurtzeco eta holan ari naizela iracurtzen liburua La especie elegida kin subtitulua La larga marcha de la evolución humana (ganic paleoanthopologo Juan Luis Arsuaga eta paleontologo Ignacio Martínez) heldu naiz ki paragrapho bat zein dago formatua kin phrsase bakar soila, an 231 or. Hara hemen dioena Es interesante el dato de que los grupos humanos no agricultores ni ganaderos que se han conocido en época histórica cazan, pescan y recolectan animales y vegetales muy diversos, que varían en función de diversos factores, como las disponibilidades del medio o de la época del año, sin que se hayan conocido casos de grupos exclusívamente cazadores o exclusívamente vegetarianos, salvo quizá los esquimales, cuya economía descansaba hasta hace poco casi sólo en la caza y en la pesca; aunque éste no deja de ser un caso extremo dadas la especiales características de su medio, helado gran parte del año y desprovisto de cubierta vegetal. Hori da paragraphoa zein da formatua kin phrase bakarra. Nola litzateque euscaraz emana?  2020/04/08 - 00:00:00

Nic nahiago alderatu titularra zeren ...

 2020/04/05 - 00:00:00

Ez ikustea, ez beguiratzea hobe.

Nola gagoz murguilduric an coronavirusaren zurrumbiloa entzuten da ze hasi garateque sartzen ralenti (rallenti) zona batean respectuz infectatuac. Nahi izan dut beguiratu nola emaiten du hitz hori Elhuyar hizteguiac zeren possibilitate hori daucat escu-escura telephonoan. Gaztelerazco ralentizar esaten da euscaraz dioenez Elhuyarrec ralentizar (erdarazcoa) geldotu, moteldu, mantsotu (euscaraz) Othe da hori equivalentzia dioena Elhuyarrec aceptablea gaurco euscaldunen artean? Othe da hiztegui hori modernoa egungo mendecoa eta efficientea?  2020/04/03 - 00:00:00

Hitz ederrac, baina zembaterainoco eguiac?

 2020/04/01 - 00:00:00

Aitzaquia gabe hobeac?

 2020/03/27 - 00:00:00

Ikusi, observatu, gogoetatu eta, ahal luenac, atera consequenciac

 2020/03/25 - 00:00:00

Eri arduragarriac

 2020/03/22 - 00:00:00

Uste nuen, baina antza oker

 2020/03/17 - 00:00:00

Jaquin dut orain

 2020/03/14 - 00:00:00

Poztu nau ikusteac

 2020/03/09 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz