referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Traductionea lar erren

 2018/12/05 - 02:36:09

Iruditu zait zaila articulua

 2018/12/05 - 02:36:09

Conditionalac tentuz, tentuzago

 2018/12/05 - 02:36:09

Ez gaituzte errespetatu nahi

Entzunic an ETB ze Chinan dituztela embrioiac eraldatu eta ez ulerturic zer den eraldatu nahizta sentitu dagoela formatua kin era eta aldatu, ezen esan nahi duqueela eraz aldatu. Azquenean nahiric jaquin zer eguin duen cientifico chinoac ikusi dut ze dituela jaioberri biren embrioiac transformatu . Ez dago euscaldunic zeinec ez duen ezagutzen eta ere erabiltzen transformatu hitza, zeina bait da bai ethorquiz campocoa nola beste mila nola vodka, electrocardiogramma, tabaco, acupuntura, revisatu, tolestu, arracala, tomatea, ... etc luzea. Batetic transformatu da osoqui euscal hitza eta bestetic ordea eraldatu hitza da total ezezaguna euscaldunon artean, inexistentea salvu arten dutenac ikasi neologismoa nola ikasi zutenac urrutizquina edo donoquia adierazteco zerua. Anhitzec ez gaituzte errespetatu nahi euscaldunac garen bezalacoac izanic. Zertara datoz pitoqueria nahastante horiec ezpada tzat attacatu euscara eta euscaldunac? Ikusi dut ere an ETB gaur ze cervix zutela izquiriatzen zerbix . Da hori jocabidea impresentablea eta inadmisiblea. Errespetua euscarari eta euscaldunari!  2018/12/05 - 02:36:09

Justificablea edo injustificablea

 2018/12/05 - 02:36:09

Titular syntacticoqui symmetricoac

 2018/12/05 - 02:36:09

Avantailac e aurreratu verbua

 2018/12/05 - 02:36:09

Redactaturic hobeto informativoqui

 2018/12/05 - 02:36:09

Ostracismoan eta bere orbita rotativoan dabiltzan zembait euscal hitz jator

 2018/12/05 - 02:36:09

Lekarqueen mesede handia

 2018/11/13 - 00:38:06

Nabigatu euskaraz