referentziak

Haintzat har bedi euskara real egiazko soziala (historikoa eta aktuala) eta dezagun hornitu euskara kin rekurso egoki positivoak.///// Nire liburua: Euskarazko arrotzhitzak. 22.000 hitz; Urtea 2001; Eskatu: ergerrika@gmail.com

Guezur eta deshonest

 2018/04/05 - 19:45:02

Refusatzea escura dauzcagun auquera onenac

 2018/04/01 - 00:13:06

Corda bereco hitzac bai, synonymoac ez

 2018/03/20 - 21:20:06

Ez dateque asqui batzuentzat %100

Entzun dut egunoquin eguin diren manifestationeen inguruan nola, esateraco ETBn, darabilten soilic pentsiodun hitza adierazteco pensionista conceptua. Nic daquidala nortzuc darabilten conceptu hori noiz verba eguin daroen euscaraz ez dute esaten secula pentsidun hitza baizic ze pensionista . Academiaren hizteguiac -han beguiraturic- dakarren verbea da pentsiodun . Zelan mespretcha dezaque Academiac horrembeste euscara reala eta ere implicitoqui euscal populua? Ez dut sinhesten nic izan ahal dela ignorantziaz baizic ze prevaricatuz zein ez den zilegui evidentequi. Halan da ze Academiac ere ba dauca bere responsabilitate ineludiblea, responsabilitate handia ez zabaltzeco guezurric jaquinaren gainean, bortcha bultzatuz har dezagun inexistetea existentetzat eta absorduqui existentea realitatean inexistentetzat. Baldin pensionista bada %100 erabilten den hitza (ala ez da eguiazcoa apreciatione hori?), zergatic behar da asmatu pentsiodun inexistentea? Zein da dakargun mesedea inventu estrambotico horrec?  2018/03/20 - 21:20:06

Academiaren criterio suntsigarri eta insinhesgarria

Ari nintzela emaiten vistazo bat hizteguiari hon Academia (Euskaltzaindiaren hiztegia. Bigarren argitaraldia 2016) topo eguin dut honequin ondocoaz generadore iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, generadore -k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. sorgailu ]. Criterio (academico ?) hori da arras suntsigarria tzat euscara eta behintzat niretzat ere insinhesgarria edo ezin sinhetsi ahal izaitecoa. Hau da hau autismoaren handia!, lar sobera.  2018/03/04 - 17:33:05

Phrase comparativoac gan Axular

 2018/02/21 - 00:05:02

Auqueran sobera urrun

 2018/02/21 - 00:05:02

Pacerra entzutearen euscara naturala eta reala

 2018/02/04 - 00:31:06

Correctua eta hobea

 2018/02/01 - 17:27:06

Desira social zileguiac?, Axularrenac?

 2018/02/01 - 17:27:06

Nabigatu euskaraz